مجله

روزشمار

.

روزشمار

مقام معظم رهبری: نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که اساساً با تامین اجتماعی به این صورتی که امروز در دنیا رایج است، موافق است. 1376/04/25

روزشمار

مقام معظم رهبری: نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که اساساً با تامین اجتماعی به این صورتی که امروز در دنیا رایج است، موافق است. 1376/04/25

مقام معظم رهبری: نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که اساساً با تامین اجتماعی به این صورتی که امروز در دنیا رایج است، موافق است. 1376/04/25

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا