مجله

تی150؛ هدیه انگلیسی برای اوکراینی ها

.

تی150؛ هدیه انگلیسی برای اوکراینی ها

تی150 مالوی اروناتیکس به عنوان بخشی از بسته کمک نظامی جدید 300 میلیون پوندی (374 میلیون دلار) در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهد می گیرد.

تی150؛ هدیه انگلیسی برای اوکراینی ها

تی150 مالوی اروناتیکس به عنوان بخشی از بسته کمک نظامی جدید 300 میلیون پوندی (374 میلیون دلار) در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهد می گیرد.

تی150 مالوی اروناتیکس به عنوان بخشی از بسته کمک نظامی جدید 300 میلیون پوندی (374 میلیون دلار) در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهد می گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا