زندگی

متن خدا

متن خدا

متن خدا و جمله های بسیار زیبا در مورد خداوند و عکس نوشته های خاص شکرگزاری از خدا و جمله هایی در مورد پروردگار و آفریننده جهان و آخرت متن و جمله های زیبا

متن خدا

متن خدا و جمله های بسیار زیبا در مورد خداوند و عکس نوشته های خاص شکرگزاری از خدا و جمله هایی در مورد پروردگار و آفریننده جهان و آخرت

جملات زیبا در مورد خدای بزرگ و تشکر از خداوند را در ادامه این مطلب تاپ ناز می خوانید.

یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما راذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

گفتگو با خدا

پروردگاراببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

جملات زیبا در مورد پرودگار

بارالهاتو نادیده میگیریمن هم نادیده میگیرمتو خطاهایـم رامن عطاهایت را . . .

خدا

متن های عاشقانه در مورد خدا

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باشخواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . . .

متن خدا

گفتگو با خدا

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست داردکه سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .

متن خدا

اس ام اس خدا

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .

متن خدا

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتنو بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .

خدا

جملات زیبا در مورد خدای بزرگ

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنیددسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است کهاگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

جملات انرژی دهنده خداوند

شکسته های دلت را به بازارخدا ببرخدا خود بهای شکسته دلان است . . .

متن زیبا در مورد خدای یکتا

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ایفقط محکم بنشین و شاد باشخداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد . . .

متن و جمله های زیبا در مورد خدا

گفتگو با خدا

اگر ذره بین نگاه قوی باشددر تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شودچه بچه گانه است که فکر می کنیمهمه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم . . .

خدا

برکت پروردگار مثل بارونه ، اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم . . .

متن خدا

گفتگو با خدا

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده استتا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

جملات خاص خداوند

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردانتا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

گفتگو با خدا

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . . .

خدا

عکس نوشته خدا

خود را ارزان نفروشیمدر فروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اندقیمت = خدا

تعبیر خواب رفتن به حج و مشاهده خانه خدا در عالم خواب

جملات شکرگزاری خداوند؛ جمله و متن های زیبای شکر خدا و تشکر…

شعر خدا

خداوندااز پاداش، معافم کناز بخشش، نا امیدم کناز بهشت، مایوسم کنتا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .

خدا

خداوندا دوستت دارم

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور . . . ؟

گفتگو با خدا

خداوندااگر داشتن، ذلیل داشتنم میکندندارم کناگر کاشتن، اسیر چیدنم میکندبیکارم کن

خدا

خــــدایاهمه از تو می خواهند ، بدهیمن از تو می خواهم ، بگیریخـــــدایااین همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

گفتگو با خدا

خدا را دوست بداریدحداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .

خداوند عظیم

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب ?ما? را معرفی خواهد کرد!ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

خدا

عکس نوشته خداوند

خدایا !خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم(با این همه گناه ومعصیت)و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی(با آن همه لطف ورحمت)خدایا تو آنچنانی که من می خواهممرا نیز چنان کن که تومی خواهی

گفتگو با خدا

آموخته ام که وقتی ناامید میشومخداوند با تمام عظمتش ناراحت میشودو عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

متن خدا

عکس پروفایل خدا

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن استآرام، بی صدا، همیشگی . . .

متن خدا

متن جذاب در مورد خدا

سلام به خدایم که هر چه هست از اوست،سلام به زندگی،پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ:ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم،ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی،ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ.” آﻣﻴﻦ “

متن خدا

جملات برای شکرگذاری خدواند

” خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدمتو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدمتو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتمتو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدماما…تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنیددسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است کهاگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

متن خدا

خدای بزرگ

خدایا !خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم(با این همه گناه ومعصیت)و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی(با آن همه لطف ورحمت)خدایا تو آنچنانی که من می خواهممرا نیز چنان کن که تومی خواهی

اس ام اس زیبای خدا

قدردانیت را می کنم خدانمازم کم و بیش خوانده شده اما بلا بر سرم نیامدهنعمتت را کفران کردم اما مصیبتی ندیدمناراحتت کردم اما بازم می بخشی مرا

متن های زیبا برای خدا

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکشراه آسمان باز است ، پر بکشاو همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند ؟اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . .

متن کوتاه خداوند

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم

و در دریای بزرگی و پاکی

 و مهربانی تو غرق شوم

 و به بالهایم توانی ده

 تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم تو که آشنا ترین آشنایی

متن خدا

جملات ناب خدای بزرگ

شک نکندرست در لحظه ی آخر ، در اوج توکل و در نهایت تاریکینوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهدخدا از راه می رسد . . .

مطلب قبلی

متن رفیق متن های زیبا در مورد رفیق و دوست صمیمی و اس ام اس رفیق فابریک

مطلب بعدی

عکس پروفایل روز دختر 1400 + اس ام اس و متن تبریک روز دختر

منبع

متن خدا
www.topnaz.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا