زندگی

دولت برای حل کسری بودجه دست در جیب مردم می‌کند

.

دولت برای حل کسری بودجه دست در جیب مردم می‌کند

محسن رضایی میرقائد گفت: رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده است و هرگاه مشکلی برای دولت پیش می‌آید، دست در جیب مردم می‌کند.

دولت برای حل کسری بودجه دست در جیب مردم می‌کند

محسن رضایی میرقائد گفت: رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده است و هرگاه مشکلی برای دولت پیش می‌آید، دست در جیب مردم می‌کند.

کپی شد

منبع

دولت برای حل کسری بودجه دست در جیب مردم می‌کند
www.mehrnews.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا