زندگی

جملات سنگین

جملات سنگین

جملات سنگین | 110 جملات سنگین و معنی دار تاثیر گذار و پر محتوا در این نوشته تعداد زیادی متن با این محتوا برای شما درج کرده ایم

جملات سنگین

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم تعداد ۱۱۰ جملات سنگین را برای شما عزیزان درج نماییم.

گاهی برای درج مطلبی در کپشن و یا برای استوری دبال یک متن زیبا می گردیم تا منتشر کنیم.

ما هم برای شما در این نوشته یک مجموعه کامل از بهترین جملات سنگین را جمع آوری کرده ایم.

شما می توانید از این متن های برای پست و استوری و همچنین توییتر استفاده کنید.

امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.با ما در ادامه همراه باشید..

جملات سنگین

گشاده دست باش، جاری باش،کمک کن

مثل رود

باشفقت ومهربان باش

مثل خورشید

متواضع و کبر نداشته باش

مثل خاک

بخشش و عفو داشته باش

مثل دریا

اگه میخواهی دیگران خوب باشند، خودت خوب باش

مثل آینه

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

گفته بودى قایقى خواهى ساخت

قایقت جا دارد

من هم از همهمه‌ی اهل زمین دل‌گیرم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

آخر پاییز شد همه دم میزنند از شمردن جوجه ها بشمار تعداد دلهایی را که به دست آوردی بشمار تعداد لبخندهایی که بر لبها نشاندی بشمار تعداد اشکهایی که از شوق و غم جاری شد فصل زردی بود و تو چقدر سبز بودی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

اینبـــــار کــه کسی آمد … نمــی گویم بـرو حــتی نمی گــویم کس دیگـــری را می خـــواهم فقـط می گــویم ببیـــن من شکــستـه ام خستـــه ام کمی آرامم کــــن همـیـن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بـآ مـטּ لـج نڪـטּ بغــض نـفهمـ

ایـטּ ڪہ خــوבت رآ گوشـہ ے گـلو قـآیـمـ ڪنـے

چـیزے رآ عـوض نمـے ڪنـב بـالآخـره یـآ اشڪ میـشـوے

בر چـشـمـآنـمـ

یـآ عُـقــבه בر בلـمـ

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

برو لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن لیاقت می خواهد “شریک ” شدن تو خوش باش به همین “با هم ” بودن های امروزت من خوشم به خلوت تنهایی ام تو بخند به امروز من میخندم به فرداهایت تو برو…

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

دلم می گیرد

وقتی می بینم

او هست

من هم هستم

قسمت نیست

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛ کـــه دریـــده شـــده ایــــم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی …

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

می خواهی قضاوتم کنی ؟ کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران بعد قضاوت کن !

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بـرایِ قـــد کشــیدنــم ، خیــلی هـا .. کــوتـــــاه آمــدنــد …!

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم چیزی از معناش کم نمیشه درست مثه آدمهای گندی که لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

با هر رنگی رفاقت کن اما رفاقت را رنگ نکن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

اینـجــــا ، زمین ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست امّــــا مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد سلام ، تـــــولــــــیدَش و انــــــــقضـــایــــــــش خداحافظ

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

نسلـی هستــیـم که روزهــا میخــوابیــم و شبــهـا بیـــــداریـــم چــون تــاریـکی شب ، بـــرامــون قــابــل تحمـّـل تــر از “تـــاریــکی” روزهــامــونــه

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

مــزرعـه را ملـــخ هــا جــویــدنــد و مــا بــــرای کـلاغهــا متـــرسک سـاختــــیم و ایـن بــود شــروعِ  جـــــهالــت

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

آرزوی کسی نباش آرزوی آدم ها قیمت دارند جایگزین دارند تاریخ مصرف دارند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

چـه غــم انگــــیـز اسـت ســرنــوشـتِ مــاهــیِ کــوچــک وقتــی بــه هــوایِ جُــفتِ خــود بــه اقــــیـانــوس مــی زنــــد و نهــــــنگ هــــا عــاشقَـش مــی شـــونـــــد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

نیمه گمشده را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد همین نیمه ای که هستی رو پیدا کن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بعضی ها هیچ وقت آدم نمی شوند در چرخه ی تکامل چگونه ظاهرِ آدم یافتند ، نمیدانم خصلتشان زخم زدن است و خراشیدنِ روح حالا تو بگو چگونه در کنارِ چنین گرگهایی اگر چنگ در نیاوری دوام می یــابــی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی باشه اگه ۴تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

تـــا زمــانــی کــه خــواستـه ای از کسـی نـــداری خــواستـــنـی هستـی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

این جا آنقدر شاعرانه دروغ می گویند و آنقدر در دروغ هایشان شاعر می شوند که نمیدانم در این سرزمین با اینهمه فریب چگونه ست که دلم هنوز خواب باران را دوست دارد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

آهای روزگار برایم مشخـــص کن اینبــار کــدام سازت را کوک کــرده ایی تا برایم بزنـــی می خواهـــم رقصــم را با سازت هماهنگ کنم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

یکدیـگر را گـــــــــم کرده ایم تا یــــکی دیگر را پیدا کنیم به همین سادگی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بعضی ها خود را یکرنگ می پنـــدارند آری به راسـتی یک رنــگنــد ! اما سپـــیــــد را کافیست یکـــبار با منــشـــور گـــذر زمـان دیــدشــان تا فهــمیــد کــه همه رنـــگهـای عــالم رابلـــدنــد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

روزها نمی گذرند ما میگذریم از هم و هیچکس سوالى نکرد حداکثر سرعت مجاز چه بود

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بودن با کسی که دوستش نداری و

نبودن با کسی که دوستش داری

همه اش رنج است …

پس اگر همچون خود نیافتی

مثل خدا تنها باش

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا شهری که چایی خودمون ؛

رنگارنگی سفره مهم نیست ، مهم چندنفری هستن که دورش نشستن ، پر از عشق ، پر از محبت

چایی تلخ رو که با عشق دم کنی ، شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه حتی بدون قند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

همه یهویی ها خوبن : یهویی بغل کردن یهویی بوسیدن یهویی دیدن یهویی سورپرایز کردن یهویی بیرون رفتن یهویی دوست داشتن یهویی عاشق شدن اما امان از یهویی رفتن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

پا می رفت می رفت می رفت غافل از دلی که جا مانده بود

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

آدم های ساده ساده هم عاشق می شوند ساده صبوری می کنند ساده عشق می ورزند اما سخت دل می کنند و آن وقت که دل می کنند جان می دهند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

یکی زود به ستوه می آید زود می رنجد زود می رود زود بر می گردد یکی به ستوه نمی آید نمی رنجد دیر می رود برنمی گردد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

پاییز که شد به جرم کمکاری اخراجش کردند رفتگری که عاشق شده بود و برگ ها را قدم میزد و جارو نمیکرد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

رویاها را ول کن دلم هیچ “تو”یی دوستت نداشته ، حتی تو های رویاهایت نیز با تو های دیگر رفته اند بلند شو ، رویا دیدن بس است

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

با جریان حرکت نکن…

جریان ساز باش ?

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

نه عاشق بوده اند، و نه عاشق می شوند فقط شلوغش می کنند گنجشک هایی که یک عمر از این شاخه به آن شاخه پریدن عادتشان است

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه ، همین گونه همدیگر را از دست داده ایم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

وقتی حرف راست میزنید فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند که تمام زندگی شان بر دروغ استوار است

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است که صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

یه زمانی آدمها دوست داشتن که اولین عشق یه نفر باشن الان باید دعا کنن که آخریش باشن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

قله ای که چند بار فتح شود بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود مواظب دلت باش

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

زمانه ی بدی شده حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

مردم می گویند،  آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید اما باید اینگونه باشد ” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید هیچکس کامل نیست

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

هـَمــه بـدهی هایـم را هــَم کـِـه صاف کـُـنـم بــه  دل خــود مــدیـون می مانم بــرای تمـام دلــم می خواست های بی جواب مــانـده اش

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

همــه ی مـــا فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک اتفــــاق ســـاده ایـــم کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ، یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بیشتر بخوانید >>

من اگر عاشقانه می نویسم نه عاشقـم !، نه شکست خورده فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

تاریکی ام شبیه شبی که سحر نداشت

تنهایی ام شبیه کلاغی که پر نداشت

تلخم شبیه دورترین قهوه خانه ای

که بر لبان قهوه چی اش هم شکر نداشت

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

این دیوانگیست که همه شانس ها را لگدمال کنیم بخاطر اینکه در یکی از تلاشهایمان ناکام مانده ایم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

زمین جایگاهی برای فرار ندارد آسمان بمب و موشک می بارد ستاره های نگهبان هم که می پایند مانده ام پایبند کدام عشق بمانم به زندگی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

سَـــرسَـــری رد شـــو و زنـــــدگـــــی کـن دقّــــت دق اَت مــــی دهـــــد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

اعتماد های رفته مرام های مرده باور های زنده به گور شده بر کدامین مزار فاتحه بخوانم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

نـــدیـــــــده ای همـان انـگشت که “مـاه” را نشـان میــداد “مــاشــه” را کـــشـــــیـــد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

لانـــه ات را بـــر حبــابِ حــوصلــهء مـــردُمــان نـــساز تــــا آوارهء بیحــــــوصـلگــی شــــان نـــــشوی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

آدمها می روند و یادشان می رود بگویند به کجا آدمها می روند و یادشان می رود برگردند و آدمها هیچ وقت  آدم  نمی شوند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

پشت سرم حرف بود حدیث شد می ترسم آیه شود سوره اش کنند به جعل بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد بی آب دو هفته بی هوا چند دقیقه بیوجـــدان خـیلی متاسفانه خیلی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

می گویند عشق آنست که به او نرسی و من می دانم چرا زیرا در روزگار من کسی نیست که زنانه عاشق شود و مردانه بایستد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

مردم عوض شدن زمونه عوض شده میدونی؟ این روزها وقتی با یه نفر دست میدی بعدش باید انگشتات رو هم بشماری و ببینی که هر ۵ تا رو پس گرفتی یا نه

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

مـــــــا نســـــلی هستیم کــــه بهـــــــترین حــــــــرفهــــــای زندگــــــیمان را نگفتیـــــم تایــــــپ کردیـــــــــم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

ای کاش آدما می فهمیدن که خوشبخت شدنشون در گرو بدبخت شدن آدمای دیگه نیست

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بالشت خودم را ترجیح میدهم، چرا که شانه های امروزی مثل بالشت های مسافرخانه اند، خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بودند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بی اختیار از خواب خاک می اییم بی اختیار از تکلم بی هنگام بعضیها میترسیم گاهگاهی نیز از سر اتفاق زندگی میکنیم و سرانجام در فراموشی ناپیدای خاموشمان میمیریم…

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

به گوش خدا برسانید آدم این حوا سالهاست که رفته است … این حواى تنها را برگردان پیش خودت … بهشتش را نمیخواهم ؛ به جهنمش هم راضىم ؛ هرجایى باشد جز این دنیا … این دنیا زیادی بوى آدم گرفته است !

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

بغض یعنی : صدای اذان خونه سوت و کور خاطره های پرهیاهو و سفره ای خالی از حضور پدر و مادر … بعضی چیزا فقط یه بار تکرار میشن ؛ قدرشو بدونیم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

مردانگی آنجاست جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد ، نقش فروشنده را بازی کرد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

دست همیشه برای زدن نیست کار دست همیشه مشت شدن نیست دست که فقط برای این کارها نیست گاهی دست میبخشد ، نوازش میکند و احساس را منتقل میکند گاهی چشمها به سوی دست توست ، دستت را دست کم نگیر

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

هیچ گاه به خاطر هیچکس از ارزش هایت دست نکش چون اگر روزی آن فرد از تو دست بکشد تو می مانی و یک من  بی ارزش

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

تو مقصری اگر من دیگر من سابق نیستم من را به من نبودن محکوم نکن من همانم که درگیر عشقش بودی یادت نمی آید من همانم حتی اگر این روز ها هر دویمان بوی بی تفاوتی بدهیم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

سکوت همیشه به معنی رضایت نیست گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهند، توضیح دهم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

دستم بوی گل میداد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچکس فکر نکردکه من شاید گل کاشته باشم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

احساسم را به دار آویختم منطقم را به گلوله بستم لعنت به هر دو که عمری بازیم دادند دیگر بس است، میخواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

پرنده ای نفرین شده ایم که سهممان از پریدن تنها در بازی کلاغ پر است

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

مترسک عروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند و آدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﺥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻮﻱ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﻱ ﮐﺪﺍﻡ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻲ

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

گاه گاهی بر حواشی شانه هایم حس میکنم،نفسهایت را در گرم شدن لاله های گوشم

ترنمی از عشق شبنمی بر گونه حرف ها در چشم

بوسه می شوند بر دکمه ها می دوزند لبها را غرق در تن

گاه گاهی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

اینکه در قلب منی تکرار میخواهد مگر

عاشق باران شدن اصرار میخواهد مگر

با سکوتت حال دنیا را عوض کردی بگو

لحظه لحظه جانمی اقرار میخواهد مگر

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

نمی خواهم به جز من دوستدار دیگری باشی

برای لحظه ای حتی به فکر دیگری باشی

نمی خواهم صفای خنده ات را دیگری ببیند

نمی خواهم کسی نامش به لبهای تو بنشیند

نمی خواهم کسی نقش چهره ات در خاطرش ماند

نمی خواهم نگاهی در نگاه تو در آمیزد

نمی خواهم به غیر از من بگیرد دست تو

نمی خواهم کسی یارت شود در ره مستی

نمی خواهم به جز من یار کسی باشی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

سرنوشتم چیز دیگر را روایت می کند

بی تعارف این دلم خیلی هوایت می کند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت

غرق در خون یک نفس دارد دعایت می کند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

دست به صورتم نزن می ترسم بیفتد

نقاب خندانی که بر چهره دارم

و بعد سیل اشک هایم تو را با خود ببرد

و باز من بمانم و تنهایی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم وقتی که دیگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم وقتی که دیگر نمی‌توانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم وقتی که او تمام کرد من شروع کردم وقتی که او تمام شد من آغاز کردم چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن است مثل تنها مردن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

دنیا را بد ساخته اند … کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی‌دارد … کسی که تورا دوست دارد ، تو دوستش نمی‌داری … اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد … به رسم و آئین هرگز به هم نمی‌رسند … و این رنج است

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

خداوندا از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می‌دارم می‌گویند: فراموشش کن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

اگر تنهاترین تنهاها شوم باز خدا هست.او جانشین همه نداشتن‌هاست.نفرین و آفرین‌ها بی ثمر است.اگر تمامی‌خلق گرگ‌های‌هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد تو تنهای مهربان و جاوید و آسیب ناپذیر من هستی.ای پناهگاه ابدی تو میتوانی جانشین همه بی پناهی‌ها شوی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

برآنچه گذشت

آنچه شکست

آنچه نشد

حسرت نخور

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

شاید چالاک‌ترین انسان نباشم

شاید بالا بلندترین یا نیرومندترین نباشم

شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم

اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم

و این کار ، هنر ” خود بودن ” است

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

گاهی آدم احتیاج داره یکی بیاد بزنه رو شونه‌ش، بگه هی رفیق! از چیزی ناراحتی اونوقت آدم برگرده بگه آره رفیق،ازهـمه‌چـی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

زندگی مثل بازی شطرنج اگه بلد نباشی همه میخان یادت بدن ولی اگه یاد گرفتی و خوب بازی کنی همه میخوان شکستت بدن

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

پسرک یک شب رو کرد به آسمان و به ماه گفت : چرا دوست دختر من یک گل رز را که یک روز براش زنده میمونه و بعد خشک میشه دوست داره ،ولی من که هر روز براش میمیرم و زنده میشم رو دوست نداره

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

به سلامتی همه اوونایی که دلشون از یکی دیگه گرفته ولی برای اینکه خودشون رو آروم کنن میگن بخاطره غروب جمعه‌ست

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

از نظر انسانها سگ ها حیوانات وفادار و مفیدند ولی از نظر گرگها سگ ها گرگ هایی بودند که تن به بردگی دادند تا در رفاه وآسایش زندگی کنند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

از استادی پرسیدﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

پیامی دیگر آوردم به مردان اینجا نگاه مکن اسمشان مرد است ؛ من اگر خوردم زمین به نامردی همین مردان بود زمین مرد بود که مرا بلند کرد خودت را زمین بزن ؛ اما دست مردان اینجا را نگیر

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

ما همه با زندگی معامله می کنیم با خودمان هم معامله میکنیم و با کسانی که دوستشان داریم هم اگر نبخشی ، نمی بخشم خیانت کنی ، خیانت میکنم بدی کنی ، بدی میکنم دروغ بگویی ، دروغ می گویم و همیشه کوچک می مانیم بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر این را بدانیم که با خوب ، خوب بودن هنر نیست

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

هیچ قــــطاری از این اتــــاق نمی گذرد من اینجــــا نشسته ام و با همین سیـــــ ـگار قــــطار می آفرینم نمی شنـــوی سرم دارد سوتــــــ ــ ـ می کشد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که تو را فرو بریزند تا تو را انکار کنند تا از رویـــت رد شـــوند

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

چه دنیای عجیبی است همه میگویند،حرف دلت را بزن اما هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای من تا من و در این هیاهوِی غریب من ، این من را نمیابم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

تو خودت را رنگ زدی، تا شیبه خاطرات این آدم ها باشی شاید فراموش کردی، که این آدم ها رنگین کمان را با دروغ های خود رنگ میکنند تو برای آنها، حتی معنی بی رنگی را هم نداری کاش سیاه و سفید بودی تا باورشان میشد، تو شیبه دروغ های رنگیِ آنها نیستی شبیه حقیقتِ خودت هستی

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا که هر روز لباسی نو بر تن میکنند ولی نزدیکشان که میشوی بوی کهنگی اندیشه هایشان خیلی آزارت میدهد

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

خدایا سیب که شیرین است سهل تو بگو، زهر هرچه که باشد بیار،با تمامـ وجود ﻣﮯ بلعمـ تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

زنـــدگـــی چه با خلاف، چه بی خلاف، چه برخلاف گذشت من فقط گذشتنش رو نفهمیدم ولـــــی بقیه رو خوب فهمیدم

◆◆◆◆ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ❤ღ ◆◆◆◆

در این هیاهوی خلق که پُتک بر آرامش ات میزند دلم پیاده رویی میخواهد , بارانی دست خودم را بگیرم برویم صحبت کنان تا انتهای گریستنِ آخرین ابرِ زندگی نفرین به اجتماع که نمی گذارد صدا به صدا برسد

متن در مورد خواهر | ۸۵ متن و شعر در مورد خواهر و خواهرانه صمیمی و عاشقانه

متن شب بخیر | ۱۱۰ متن شب بخیر گفتن عاشقانه و رسمی باکلاس

متن زندگی زیباست | ۵۰ متن زیبا و انگیزشی در مورد زندگی زیباست

متن در مورد مهربانی | ۱۱۰ متن در مورد مهربانی و محبت دلنشین و زیبا

متن الهام بخش | ۸۰ متن الهام بخش زیبا و تا ثیر گذار با موضوعات مختلف

اشعار حافظ | ۸۰ گزیده اشعار حافظ در موضوعات مختلف

اشعار خیام | ۱۱۰ اشعار و رباعیات خیام در موضوعات مختلف

متن عاشقانه کوتاه | ۱۱۰ متن عاشقانه کوتاه دونفره برای عشقم ویژه استوری

جملات ناب | جملات ناب مفهومی کوتاه و بلند عاشقانه و سنگین تاثیر گذار

متن تبریک روز دانشجو | ۷۵ متن زیبا ، ادبی و طنز به مناسبت رو ز دانشجو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات من را ذخیره کن تا در آینده نیازی به ورود اطلاعات نداشته باشم

منبع

جملات سنگین
delbaraneh.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا