کارتون

در هر نوار ببینید اسلایم اسمر | اسلایم رنگین کمون | آموزش ساخت اسلایم | اسلایم شفاف | اسلایم کیوت

سـلـام کیـوتـ^^
بــہ چـنـلـم خـوش اومــבیـ
ایـن چنـل پـر از ویــבیـو هـاے ꜱʟɪᴍᴇ ᴀꜱᴍʀ هـسـت
کـپـے ویــבیـو ها ممنـوعـہ هـمـیـنـطـور کـپـے حـرامه :
کـپی=سـوژهـ و گـزارش کـپـے کـنـے میــفـهـمم!!
فقط اسلـایم هـاے مـخـصـوص فـتوشـاپ کـپـیـ آزاـב هسـتـن
و راستـے ، بـراے آپـلـوـב این ویــבیـو ها خـیـلے زحـمـت کـشـیـבـہ میـشــہ ، پس اگــہ از کـانـال میـگـذریـ یـاـבت نرـہ בکـمـہ فــالـو رو بزنی! [فالو=فالو]
لـایـک یاـבتـ نرهـ*-*
و من ایـنـا رو از ایـنـسـتاگرام، پینترست و جاهاے مخـتـلــفـے غـیـر از آپـاراتـ בان میکـنـم پس الکے و بـבون مـבرک تـهـمـت نـزنـیــב-_-
بـایییے בوسـتـون בارمـ^^

بیشتر تماشا کنید

اسلایم اسمر | اسلایم رنگین کمون | آموزش ساخت اسلایم | اسلایم شفاف | اسلایم کیوت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا